Hospodárske noviny

Hospodárske noviny je ekonomický denník, ktorý na Slovensku vydáva vydavateľstvo MAFRA Slovakia a.s.

Hospodárske noviny vychádzajú na Slovensku od roku 1993.