Média

Na Slovenskom je aktívnych niekoľko veľkých médií. Patria sem televízie, rádia, internetové portály, denníky a ďalšie tlačené periodiká.

Najsledovanejšou televíziou bola podľa Medialne.sk Markíza s podielom sledovanosti 19,2%.

Najčítanejším denníkom je s veľkým náskokom Nový čas.

Najčítanejší spravodajský portál je v súčasnosti sme.sk.

Patria sem nasledujúce obsahové celky: