Pagerank

Algoritmus, ktorý Google v minulosti využíval na ohodnotenie váhy webových dokumentov resp. webových stránok a následne toto hodnotenie využíval ako súčasť algoritmu pre radenie výsledkov vo vyhľadávaní.

PageRank je bezrozmerné číslo v intervale <0;10>, kde 10 znamená maximálny možný PageRank a teda aj maximálnu možnú autoritu stránky na tejto škále.

Zo začiatku bol PageRank nosnou súčasťou vyhľadávača Google, po jeho vytvorení v roku 1998. Postupne sa vyhľadávanie zdokonaľovalo a váha PageRank-u sa znižovala, keďže do algoritmu pribúdali ďalšie premenné.

V roku 2009 bol PageRank, resp Toolbar PageRank odstránený z nástroja Google Webmaster Tools z dôvodu, že webmasteri sa začali príliš sústreďovať na hodnoty PR a jeho zvyšovanie. Často pri tom využívali praktiky, ktoré nezvyšovali kvalitu obsahu a boli motivované zvyšovaním návštevnosti a ziskov.

Posledný oficiálny update prebehol v roku 2013, v roku 2014 Matt Cutts oznámil, že nič podobné ako verejne dostupný PageRank do budúcnosti neplánuju a v roku 2016 zmizli tieto dáta definitívne aj z Google Webmaster Tools.

Nie je pochýb o tom, že Google podobný hodnotiaci algoritmus zameraný na odporúčanie a prenos autority medzi webovými stránkami v zdokonalenej podobe používa naďalej. Podobne ako iné súčasti hodnotenia už však nie je jeho hodnota verejne známa a tak sa webmasteri musia zameriavať na vylepšovanie obsahu a získavanie relevantných referencií.