Affiliate marketing

Affiliate marketing sa môže na prvý pohľad v istom zmysle podobať na multi-level marketing s nízkym počtom úrovní - vačšinou jednou, prípadne dvomi úrovňami. Základný princíp je prenesenie marketingových aktivít na publishera, ktorý produkt či službu promuje a pri úspešnom predaji je odmeňovaný formou provízie, ktorá môže byť fixná, alebo predstavuje určitú, vopred dohodnutú časť predajnej ceny produktu či služby.

Affiliate marketing je obľúbený hlavne v zahraničí na viac rozvinutých trhoch, úspešne však v posledných rokoch začína fungovať aj u nás.