Marketing

Marketing je súhrnné označenie pre široké spektrum aktivít vykonávaných za účelom zvyšovania predaja tovaru alebo služieb. Ide o abstraktný a veľmi široký pojem, pod ktorým má vačšina ľudí, ktorí sa marketingom priamo nezaoberajú, predstaviť si o čo vlastne ide. Čo všetko sa pod pojmom marketing skrýva?

Úlohou marketingu je zvyšovať záujem po promovaných produktoch a službách, identifikovať potenciálnych zákazníkov, dostať produkt na miesta kde ho zákazníci ľahko nájdu, analyzovať správanie zákazníkov, odstraňovať prekážky a optimalizovať nákupný proces.

Znamená to tiež budovanie značky (brandbuilding), analyzovanie produktu, predajov, predajných kanálov a ďalších technických procesov. Súčasťou je aj analýza ľudského správania, reakcie potenciálnych zákazníkov na reklamu a pod.

Naozaj teda nejde o vyhranený pojem a zmestí sa sem veľké množstvo techník, ktoré však majú jedno spoločné: snaha o zvýšenie predaja, zvýšenie počtu objednávok, obratu, zisku... podľa nastavenia cieľov.

Existuje viacero typov marketingu. Ten ktorý nás na týchto stránkach zaujíma najviac je online marketing, resp. internetový marketing. Okrem neho však poznáme napr. marketing v printových médiach, televízny marketing, a rôzne offline formy propagácie.

Online marketing má taktiež mnoho typov a foriem

Podľa stratégie, prístupu k potenciálnym zákazníkom

 • Inbound marketing
 • Outbound marketing
 • Remarketing (opätovný marketing na už oslovených zákazníkoch)

Podľa kanálov

 • Social media marketing (SMM)
 • Search engine marketing (SEM)
 • Email marketing

Podľa formy promovania tovaru a služieb

 • Video marketing
 • Content marketing (blog marketing)
 • Influencer marketing
 • Virálny marketing

Podľa spôsobu odmeňovania

 • Affiliate marketing
 • Multi level marketing