Reklama

Reklama je jedným z hlavných nástrojov marketingu. Prostredníctvom reklamy sú propagované tovary a služby bez ohľadu na médium. Účelom reklamy je informovať cieľové publikum o produkte alebo službe. Teda ako funguje, na čo sa používa, koľko stojí a pod. Okrem podávania informácií by mala presvedčiť a podporiť nákupné rozhodnutie, prípadne pripomenúť objekt reklamy a zdôrazniť potrebu, ktorú uspokojí.
V rámci agresívnejších kampaní sa často používa priame porovnanie s konkurenčným produktom či službou, alebo tzv. bežným produktom (typický príklad sú pracie prostriedky).

Cenové modely používané v rámci

CPM – (Cost Per Mille)

Cena za 1000 zobrazení (z latinského Mille). Tento model sa používa hlavne pri displejovej reklame, kde reklamné jednotky zaznamenávajú veľké počty impresií. S modelom CPM sa stretnete napríklad, keď si budete kupovať bannerovú plochu u publishera.

CPC – (Cost per click)

Cena za klik. Na rozdiel od CPM, u CPC počet impresií priamo neovplyvní cenu reklamy. Záleží na preklikoch – platí sa len za tých užívateľov, ktorí na reklamu klikli.

CPL – (Cost per lead)

Cena za lead. Tento model je podmnožinou CPA, kde akciou je vyplnenie formulára. Oceňovanie modelom CPL sa používa hlavne v lead generation (leadgen).

CPE (Cost per engagement)

Cena za interakciu. Model CPE je nadmnožinou CPC, pretože klik predstavuje len jednu z možných interakcií na webe. Môže ísť napríklad o nadídenie myšou nad reklamný prvok, scroll a pod. Väčšinou je interakcia definovaná minimálnym časom.

CPA (Cost per action/acquisition)

Cena za akciu/akvizíciu návštevníka. Akciou sa rozumie vopred definovaný cieľ, alebo množina cieľov. Napríklad nákup alebo registrácia na webe inzerenta.

Reklama, kupujúci a predávajúci

V reklame typicky figuruje 2 a viac zúčastnených strán. Na jednej strane stojí inzerent – predajca promovaného produktu. Na druhej strane je publisher – majiteľ reklamného priestoru, ktorý bude reklamu publikovať. Na ceste medzi inzerentom a publisherom môže byť sprostredkovateľ (prípadne môže byť sprostredkovateľov aj viac).

Cieľová skupina

Cieľová skupina, resp. cieľové publikum reklamy je skupina ľudí, ktorých chce inzerent reklamou osloviť. Cielenie na určitú skupinu ľudí, ktorí majú podobné záujmy, potreby, sociálnu situáciu, alebo žijú v rovnakej časti sveta je efektívnejšie než necielená reklama. Inzerent totiž vopred filtruje časť publika o ktorom dopredu vie, že o produkt alebo službu záujem mať nebude.

Reklamná kampaň

Reklamná kampaň je súbor aktivít v rámci promovania konkrétneho produktu alebo skupiny produktov/služieb.