Remarketing

Marketing, resp. reklama cielená na potenciálnych zákazníkov, ktorý cieľový web už v minulosti navštívili. Technickým princípom remarketingu je tzv. označovanie návštevníkov pomocou sledovacieho pixelu/cookie. V budúcnosti je potom možné na základe zaznamenaných dát cieliť reklamu len na vybraných návštevníkov, ktorý už náš web navštívili.

Remarketing je väčšinou efektívny nástroj, zvlášť u produktov, u ktorých prebieha dlhšie nákupné rozhodovanie. Typický internetový užívateľ si prezrie množstvo zdrojov, nechá si informácie uležať v hlave a až potom sa rozhoduje a nakupuje. V rámci tohto procesu býva výhodné „pripomenúť sa“ práve vďaka remarketingu.