URL presmerovanie

Presmerovanie je zmena cieľovej adresy stránky, na ktorú návštevník pristupuje. Návštevník zadá do prehliadača adresu A, no po presmerovaní sa automaticky ocitne na adrese B.

Využitie presmerovania

Existuje viacero scenárov, v ktorých sa presmerovanie uplatní. Medzi najčastejšie patria:

  • zmena umiestnenia stránky. Návštevník je z pôvodnej lokality presmerovaný na novú, kde nájde obsah, ktorý hľadá.
    • zmena domény, presmerovanie všetkých stránok webu zo starej domény na novú
    • zmena umiestnenia konkrétnej stránky v rámci webu (napríklad zmena URL článku)
  • zrušenie stránky. Ak už stránka neexistuje, je dobrým zvykom ponúknuť návštevníkovi alternatívu v podobe inej, príbuznej stránky.