Content marketing

Je forma inbound marketingu a znamená promovanie produktov/služieb prostredníctvom obsahu. Vo všeobecnosti môže ísť o akýkoľvek obsah, ale väčšinou sa pod content marketingom rozumie písaný obsah, teda texty/blogy (niekedy aj Blog marketing).

Priame predajné texty, podobne ako u email marketingu, na ľudí už dávno neplatia (minimálne už nie sú ani zďaleka také efektívne ako bývali), preto sa používa napríklad blogging, v rámci ktorého sa autor snaží pomôcť čitateľovi riešiť jeho problém, poradiť v určitej situácii a až následne, keď si získa jeho dôveru, doporučuje/promuje produkt alebo službu.

Blogy sa čoraz častejšie stávajú súčasťou firemných stránok, pretože poskytujú možnosť informovať o dianí vo firme, aktuálnych udalostiach, ale aj porovnávať, hodnotiť a doporučovať. Ak sú texty zaujímavé a dostatočne kvalitne spracované a venujú sa vyhľadávaným témam, môžu slúžiť aj ako zdroj organickej návštevnosti z vyhľadávačov, s ktorou je možné ďalej pracovať.