Inbound Marketing

Princípom inbound marketingu je získavanie zákazníkov nenásilným spôsobom. Môže to byť napríklad prostredníctvom článku na blogu, ktorý rieši určitý problém cieľovej skupiny, alebo videom a pod. V inbound marketingu ide predovšetkým o to, že potenciálny zákazník si nájde cestu k produktu sám – marketér ju však vopred pripravuje.