Outbound marketing

Je vo svojej podstate opakom Inbound marketingu – patria sem násilnejšie, priamejšie formy marketingu. V rámci outbound marketingu útočíme na potenciálneho zákazníka priamo – ponúkame produkt alebo službu. Komunikácia býva väčšinou jednosmerná a outbound marketing metódy sú označované aj ako starý marketing. Dnes je jeho efektivita u väčšiny kampaní nižšia, stále však existujú prípady, kedy funguje dobre – typicky ak je predmetom ponuky niečo, čo daný človek potrebuje, ale nevie to pomenovať a tým pádom to nehľadá.

Patria sem nasledujúce obsahové celky: