Social media marketing

Marketing prostredníctvom sociálnych sietí. Nejde len o priamu formu reklamy v rámci reklamných systémov na sociálnych sieťach, ale dlhodobú komunikáciu značky, produktov či služieb smerom k cieľovej skupine. Sociálne siete zažívali v posledných 10 rokoch veľký boom a usídlilo sa na nich množstvo internetových užívateľov. Práve to je dôvodom vzniku SMM – veľké publikum, ktoré je možné prostredníctvom sociálnych sietí osloviť.