Video marketing

Video marketing vo svojej podstate znamená promovanie produktov alebo služieb formou videa. Veľmi populárnou platformou pre zdieľanie a sledovanie videa sa stal YouTube. Momentálne je to najväčší hráč na trhu a aj vďaka tomu mnoho ľudí pozná pojem YouTube marketing, ktorý je v podstate podmnožinou videomarketingu.

Video je dnes veľmi dôležitou súčasťou marketingového mixu a to z niekoľkých dôvodov:

  • dostupnosť videí vďaka online platformám ako YouTube
  • vyššia autenticita a dôveryhodnosť (napríklad skúsenosti užívateľov s produktom)
  • vyššia efektivita video kampaní

Video marketing radíme medzi formy Inbound marketingu.