Virálny marketing

Hlavným znakom a zároveň princípom virálneho marketingu je rýchle a masívne širenie určitého druhu obsahu, alebo priamo reklamy. Virálny obsah je ťažké „vyrobiť“, článok, fotografia, video alebo príspevok na sociánej sieti sa väčšinou virálnym stane súhrou určitých okolností.

Príkladom virálneho obsahu sú napríklad prekvapivé, šokujúce odhalenia z rôznych oblastí, tzv. leaked news (uniknuté informácie), zábavné momenty zachytené fotoaparátom alebo videokamerou a pod. Občas sa stane virálnou aj samotná reklama. Mnoho marketérov sa o tento efekt snaží, no len malá časť obsahu vytvoreného za týmto účelom sa virálnym naozaj stane.